สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51650,ฉ1 51651,ฉ2
ISBN 974-542-291-6
เลขหมู่ 781.24 ป58ท 2546
ชื่อคน
 • ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีดนตรีสากล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประสานการพิมพ์ 2546
  บรรณลักษณ์ 102 หน้า 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • โน้ตเพลง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
 • ทฤษฎีดนตรีสากล
 • โน้ตเพลง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A51650   781.24 ป58ท 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A51651   781.24 ป58ท 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5023]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver