สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51667,ฉ1
ISBN 974-13-2826-5
เลขหมู่ 495.91 จ114ภ 2547
ชื่อคน
 • จงชัย เจนหัตถการกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทยใช้ ENT
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
  บรรณลักษณ์ 316 หน้า 145 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จงชัย เจนหัตถการกิจ
 • ภาษาไทยใช้ ENT
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A51667   495.91 จ114ภ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5029]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver