สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51668,ฉ1
ISBN 974-428-908-2
เลขหมู่ 428.2 ภ41 6 ล.2
ชื่อคน
 • ภูมิชาติ วิจิตรานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • 60 ชั่วโมง เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เล่ม 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไพลิน 2546
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 99 บาท(เล่ม 2)
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิชาติ วิจิตรานนท์
 • 60 ชั่วโมง เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เล่ม 1
 • ภาษาอังกฤษ-การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B51668   428.2 ภ41 6 ล.2 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5030]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver