สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51776,ฉ1 51777,ฉ2 51778,ฉ3 51779,ฉ4 77081,ฉ16
ISBN 974-9908-15-5
เลขหมู่ 832.022 อ333ค 2548
ชื่อคน
 • ไอซ์ กุนเทอร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ความฝัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่น 2548
  บรรณลักษณ์ 116หน้า 99บาท
  หมายเหตุ ภาพประกอบโดย ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บทละครเยอรมัน
 • เพิ่มบุคคล
 • แปลโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไอซ์ กุนเทอร์
 • ความฝัน
 • บทละครเยอรมัน
 • แปลโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  82A51776   823.022 อ333ค 2548 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  82A51777   823.022 อ333ค 2548 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  82A51778   823.022 อ333ค 2548 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  82A51779   823.022 อ333ค 2548 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  83A77081  832.022 อ333ค 2548 ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5070]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver