สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51805,ฉ1 51806,ฉ2 51807,ฉ3
เลขหมู่ 745 ป45ป 2540
ชื่อคน
 • ปรางทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • ประดิดดอย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประพันธ์สาส์น 2540
  บรรณลักษณ์ 290 หน้า ภาพประกอบ 134 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศิลปะตกแต่ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรางทอง
 • ประดิดดอย
 • ศิลปะตกแต่ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A51805   745 ป45ป 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A51806   745 ป45ป 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A51807   745 ป45ป 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5077]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver