สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41659,ฉ1
ISBN 974-08-3569-4
เลขหมู่ อ 503 ค154ล
ชื่อคน
 • คอสโกรฟ,เบรน
 • ชื่อเรื่อง
 • ลมฟ้าอากาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช|2540
  บรรณลักษณ์ 64 หน้า ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • สารานุกรมชุดเปิดโลกมหัศจรรย์
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • สรรค์ใจ กลิ่นดาว,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คอสโกรฟ,เบรน
 • ลมฟ้าอากาศ
 • สารานุกรมชุดเปิดโลกมหัศจรรย์
 • วิทยาศาสตร์
 • สรรค์ใจ กลิ่นดาว,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50A41659   อ 503 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [509]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver