สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51897,ฉ1 51898,ฉ2 51899,ฉ3 51900,ฉ4 51901,ฉ5
เลขหมู่ อ 369.463 ส-299-8 ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • 84 ปี ยุวกาชาดไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนังานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 186 หน้า
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 • 84 ปี ยุวกาชาดไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  36B51897   อ 369.463 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  36B51898   อ 369.463 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  36B51899   อ 369.463 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  36B51900   อ 369.463 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  36B51901   อ 369.463 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5143]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver