สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52117,ฉ1 52118,ฉ2 52119,ฉ3
ISBN 974-94144-6-2
เลขหมู่ ย อ112ห 2549
ชื่อคน
 • องอาจ ชัยชาญชีพ
 • ชื่อเรื่อง
 • หมูบินได้
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เป็ด เต่า ควาย 2549
  บรรณลักษณ์ 185 หน้า 135 บาท
  ชื่อชุด
 • รางวัลที่ 1 ประเภทวรรณกรรมเยาวชน โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • องอาจ ชัยชาญชีพ
 • หมูบินได้
 • รางวัลที่ 1 ประเภทวรรณกรรมเยาวชน โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J52117   ย อ112ห 5248 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J52118   ย อ112ห 5248 C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J52119   ย อ112ห 5248 C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5206]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver