สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52676,ฉ1 52677,ฉ2
ISBN 974-97948-8-1
เลขหมู่ อ 581 อ319พ 2544
ชื่อคน
 • เอื้อมพร วีสมหมาย
 • ชื่อเรื่อง
 • พฤกษาพัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ 2544
  บรรณลักษณ์ 640หน้า ภาพประกอบ 1,500 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พืช
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอื้อมพร วีสมหมาย
 • พฤกษาพัน
 • พืช
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  58A52676   อ 581 อ 319 พ 2544 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  58A52677   อ 581 อ 319 พ 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5222]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver