สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52179
ISBN 974-284-277-9
เลขหมู่ 617.6 ม37ฟ 2548
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟันดีชีวีมีสุข
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
  บรรณลักษณ์ 108 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ฟัน-โรค
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ฟันดีชีวีมีสุข
 • ฟัน-โรค
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61B52179   617.6 ม37ฟ 2548  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5235]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver