สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41672,ฉ1 41673,ฉ2
ISBN 974-268-2496
เลขหมู่ 895.911 ก196ฉ 2540
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ : กรมวิชาการ 2540
  บรรณลักษณ์ 296 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กวีนิพนธ์ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน
 • กวีนิพนธ์ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A41672   895.911 ก196ฉ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A41673   895.911 ก196ฉ 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [525]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver