สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52201
ISBN 974-7240-37-8
เลขหมู่ 635 ย52ย
ชื่อคน
 • ยุวดี จอมพิทักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ยอดสมุนไพร อายุวัฒนะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หอสมุดกลาง09 ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พืชสมุนไพร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยุวดี จอมพิทักษ์
 • ยอดสมุนไพร อายุวัฒนะ
 • พืชสมุนไพร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A52201   635 ย52ย ม.ป.ป.  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5257]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver