สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52457,ฉ1 52458,ฉ2 52459,ฉ3 55924,ฉ4 55925,ฉ5 55926,ฉ6
ISBN 974-9908-75-9
เลขหมู่ น ช-239-2 2549
ชื่อคน
 • เชตวัน เตือประโคน
 • ชื่อเรื่อง
 • 2589:เราเพียงผู้มาเยือน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2549
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 112 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เชตวัน เตือประโคน
 • 2589:เราเพียงผู้มาเยือน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC52457   น ช-239-2 C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  FIC52458   น ช-239-2 C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  FIC52459   น ช-239-2 C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A55924  895.913 ช-239-2 2549 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A55925  895.913 ช-239-2 2549 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A55926  895.913 ช-239-2 2549 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5337]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver