สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42222,ฉ1 42223,ฉ2 42224,ฉ3 42225,ฉ4 42226,ฉ5 42227,ฉ6 42228,ฉ7 42229,ฉ8 42230,ฉ9 42231,ฉ10
ISBN 974-7489-14-8
เลขหมู่ 005.369 พ289W ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ไพศาล โมลิสกุลมงคล
 • ชื่อเรื่อง
 • Window 98&Office 2000 Step-by-step
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 700 หน้า ภาพประกอบ 339 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • คอมพิวเตอร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพศาล โมลิสกุลมงคล
 • Window 98&Office 2000 Step-by-step
 • คอมพิวเตอร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A42222   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  00A42223   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  00A42224   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  00A42225   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  00A42226   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  00A42227   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  00A42228   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  00A42229   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  00A42230   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  00A42231   005.369 พ289W ม.ป.ป. C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [537]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver