สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52610,ฉ1 52611,ฉ2
ISBN 0857-1473
เลขหมู่ อ 643 อ148บ 2548
ชื่อนิติบุคคล
 • อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านและสวน 48
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง 2548
  บรรณลักษณ์ 206 หน้า ภาพประกอบ 280 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บ้าน(ที่อยู่อาศัย)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • บ้านและสวน 48
 • บ้าน(ที่อยู่อาศัย)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  64A52610   อ 643 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  64A52611   อ 643 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5375]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver