สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52891,ฉ1 52892,ฉ2 52893,ฉ3 52894,ฉ4 52895,ฉ5 52896,ฉ6 52897,ฉ7 52898,ฉ8 52899,ฉ9 52900,ฉ10 52901,ฉ11 52902,ฉ12 52903,ฉ13 52904,ฉ14 52905,ฉ15 52906,ฉ16 52907,ฉ17 52908,ฉ18 52909,ฉ19 52910,ฉ20
ISBN 974-222-435-8
เลขหมู่ น ห28อ 2546
ชื่อคน
 • หยก บูรพา
 • ชื่อเรื่อง
 • อยู่กับก๋ง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 1991 2546
  บรรณลักษณ์ 286 หน้า 120 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • หยก บูรพา
 • อยู่กับก๋ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC52891   น ห28อ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  FIC52892   น ห28อ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  FIC52893   น ห28อ C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  FIC52894   น ห28อ C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  FIC52895   น ห28อ C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  FIC52896   น ห28อ C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  FIC52897   น ห28อ C.7  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  FIC52898   น ห28อ C.8  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  FIC52899   น ห28อ C.9  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  FIC52900   น ห28อ C.10  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  FIC52901   น ห28อ C.11  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  FIC52902   น ห28อ C.12  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  FIC52903   น ห28อ C.13  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  FIC52904   น ห28อ C.14  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  FIC52905   น ห28อ C.15  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  FIC52906   น ห28อ C.16  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  FIC52907   น ห28อ C.17  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  FIC52908   น ห28อ C.18  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  FIC52909   น ห28อ C.19  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  FIC52910   น ห28อ C.20  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5411]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver