สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52993,ฉ1 52994,ฉ2 52995,ฉ3 52996,ฉ4 52997,ฉ5 52998,ฉ6 52999,ฉ7 53000,ฉ8 53001,ฉ9 53002,ฉ10 53003,ฉ11 53004,ฉ12 53005,ฉ13 53006,ฉ14 53007,ฉ15 53008,ฉ16 53009,ฉ17 53010,ฉ18 53011,ฉ19 53012,ฉ20 53013,ฉ21
ISBN 974-01-5141-8
เลขหมู่ ร.ส น73ห 2548
ชื่อคน
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • หนุ่มชาวนา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 28
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2548
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า ภาพประกอบ 24 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิมิตร ภูมิถาวร
 • หนุ่มชาวนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC52993   ร.ส น73ห C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC52994   ร.ส น73ห C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC52995   ร.ส น73ห C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  SC52996   ร.ส น73ห C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  SC52997   ร.ส น73ห C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  SC52998   ร.ส น73ห C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  SC52999   ร.ส น73ห C.7  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  SC53000   ร.ส น73ห C.8  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  SC53001   ร.ส น73ห C.9  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  SC53002   ร.ส น73ห C.10  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  SC53003   ร.ส น73ห C.11  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  SC53004   ร.ส น73ห C.12  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  SC53005   ร.ส น73ห C.13  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  SC53006   ร.ส น73ห C.14  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  SC53007   ร.ส น73ห C.15  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  SC53008   ร.ส น73ห C.16  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  SC53009   ร.ส น73ห C.17  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  SC53010   ร.ส น73ห C.18  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  SC53011   ร.ส น73ห C.19  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  SC53012   ร.ส น73ห C.20  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  SC53013   ร.ส น73ห C.21  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5416]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver