สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53017,ล7ฉ1 53018,ล7ฉ2 53019,ล7ฉ3 53382,ล7ฉ4
ISBN 978-974-8327-64
เลขหมู่ ย ฮ14ต 2550
ชื่อคน
 • ฮอ,ชุนบง
 • ชื่อเรื่อง
 • ตะลุย DNA พิศวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุคส์พับลิเคชั่น 2550
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ภาพประกอบ 148 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด Why? เล่ม 7
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สิ่งมีชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮอ,ชุนบง
 • ตะลุย DNA พิศวง
 • ชุด Why? เล่ม 7
 • สิ่งมีชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J53017   ย ฮ14ต ฉ.1 ล.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J53018   ย ฮ14ต ฉ.2 ล.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J53019   ย ฮ14ต ฉ.3 ล.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  J53382   ย ฮ14ต ฉ.4 ล.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5418]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver