สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53029,ล5ฉ1 53030,ล5ฉ2 53031,ล5ฉ3
ISBN 974-8327-63-1
เลขหมู่ ย ล51ต 2550
ชื่อคน
 • ลี,กวางวุง
 • ชื่อเรื่อง
 • ตะลุยโลกแมลง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น 2551
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ภาพประกอบ 148 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด Way? เล่ม5
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • แมลง
 • เพิ่มบุคคล
 • แปลโดย อรวรรณ จุลแก้ว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลี,กวางวุง
 • ตะลุยโลกแมลง
 • ชุด Way? เล่ม5
 • แมลง
 • แปลโดย อรวรรณ จุลแก้ว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J53029   ย ล51ต ฉ.1 ล.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J53030   ย ล51ต ฉ.2 ล.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J53031   ย ล51ต ฉ.3 ล.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5422]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver