สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53063,ฉ1 55920,ฉ2 55921,ฉ3 55922,ฉ4
ISBN 974-9910-36-8
เลขหมู่ 952 ร68ญ
ชื่อคน
 • รี,วอนบก
 • ชื่อเรื่อง
 • ญี่ปุ่น(ประชากร)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2551
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า ภาพประกอบ 375 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ญี่ปุ่น
 • เพิ่มบุคคล
 • แปลโดย ชลาลัย สายบุตร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รี,วอนบก
 • ญี่ปุ่น(ประชากร)
 • ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ
 • ญี่ปุ่น
 • แปลโดย ชลาลัย สายบุตร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J53063   ย 952 C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95A55920  952 ร68ญ ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95A55921  952 ร68ญ ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  95A55922  952 ร68ญ ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5432]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver