สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42191,ฉ1
เลขหมู่ 895.918 ก253ค ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • กัลยาณี สีตสุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ด้วยกตัญญุตา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 349 หน้า ภาพประกอบ 150 บาท
  หมายเหตุ ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี 9ธ.ค.36
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัลยาณี สีตสุวรรณ
 • ด้วยกตัญญุตา
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A42191   895.918 ก253ค ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [546]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver