สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52430,ฉ1
เลขหมู่ อ 664.1 ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรราการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)
 • ชื่อเรื่อง
 • 9 บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ำตาลทรายไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 198 หน้า
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • น้ำตาล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรราการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)
 • 9 บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ำตาลทรายไทย
 • น้ำตาล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  66A52430   อ 664.1 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5460]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver