สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42189,ฉ1
ISBN 974-333-192-1
เลขหมู่ อ 923.1593 ส195จ ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อเรื่อง
 • 72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 180 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A42189   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [548]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver