สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53388,ฉ1 53389,ฉ2 53390,ฉ3
ISBN 974-9907-37-X
เลขหมู่ ย ศ18น 2550
ชื่อคน
 • ศรี เกศมณี
 • ชื่อเรื่อง
 • ยายมาลีส้มซ่า ฮ่า...ฮ่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2548
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 128 บาท
  ชื่อชุด
 • รางวัลแว่นแก้ว รองชนะเลิศประเภทนวนิยาย
 • --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • สิทธิชัย เสาวคนธ์,แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศรี เกศมณี
 • ยายมาลีส้มซ่า ฮ่า...ฮ่า
 • รางวัลแว่นแก้ว รองชนะเลิศประเภทนวนิยาย
 • สิทธิชัย เสาวคนธ์,แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J53388   ย ศ18น 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J53389   ย ศ18น 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J53390   ย ศ18น 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5483]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver