สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43944
ISBN 974-633-709-6
เลขหมู่ อ 635.703 ม83ก 2543
ชื่อคน
 • มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชื่อเรื่อง
 • กกยาอีสาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2543
  บรรณลักษณ์ 271 หน้า
  ชื่อชุด
 • สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4
 • หมายเหตุ หนังสือพระราชทาน
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สมุนไพร-สารานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กกยาอีสาน
 • สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4
 • สมุนไพร-สารานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  63A43944   อ 635.703  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [55]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver