สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53237,ฉ1 53238,ฉ2 53239,ฉ3 53240,ฉ4 53241,ฉ5 53242,ฉ6 53243,ฉ7 53244,ฉ8 53245,ฉ9 53246,ฉ10
ISBN 974-432-561-7
เลขหมู่ 371.26 K355- ม.ป.ป
ชื่อนิติบุคคล
 • กนกวลี และคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • KNOCK OUT O-NET:เก็งข้อสอบ 5 กล่มสาระการเรียนรู้หลัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 424 หน้า 139 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • แบบทดสอบ - O-NET
 • เพิ่มบุคคล
 • แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กนกวลี และคณะ
 • KNOCK OUT O-NET:เก็งข้อสอบ 5 กล่มสาระการเรียนรู้หลัก
 • แบบทดสอบ - O-NET
 • แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A53237   371.26 K355- ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A53238   371.26 K355- ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A53239   371.26 K355- ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  37A53240   371.26 K355- ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  37A53241   371.26 K355- ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  37A53242   371.26 K355- ม.ป.ป C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  37A53243   371.26 K355- ม.ป.ป C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  37A53244   371.26 K355- ม.ป.ป C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  37A53245   371.26 K355- ม.ป.ป C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  37A53246   371.26 K355- ม.ป.ป C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5517]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver