สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42185,ฉ1
เลขหมู่ ย อ151ท 2531
ชื่อคน
 • อมราวดี
 • ชื่อเรื่อง
 • ทัวร์แดนภารตะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า: สามัคคีสาส์น 2531
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ภาพประกอบ 52 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมราวดี
 • ทัวร์แดนภารตะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J42185   ย อ151ท C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [552]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver