สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53406,ฉ1
เลขหมู่ 170 อ169ด 2550
ชื่อคน
 • อรุษา กิตติวิวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ดาวสุข
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ห้องหนังสือเรือนธรรม 2550
  บรรณลักษณ์ 162 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรุษา กิตติวิวัฒน์
 • ดาวสุข
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A53406   170 อ169ด 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5528]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver