สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53484,ฉ1 53485,ฉ2 53486,ฉ3 54444,ฉ4 54445,ฉ5 54446,ฉ6
ISBN 974-93361-4-3
เลขหมู่ 895.914 ร445ร 2549
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • รามเกียรติ์ ฉบับมหาชน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2549
  บรรณลักษณ์ 303 หน้า 200 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • รามเกียรติ์ ฉบับมหาชน
 • วรรณคดีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A53484   895.914 ร445ร 2549 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A53485   895.914 ร445ร 2549 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A53486   895.914 ร445ร 2549 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  32201076381498   895.914 ร445ร 2549 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  32201014181410   895.914 ร445ร 2549 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  32201092387856   895.914 ร445ร 2549 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5558]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver