สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53549,ฉ1 53550,ฉ2 53551,ฉ3
ISBN 974-7223-62-7
เลขหมู่ ย ก247ท 2548
ชื่อคน
 • กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์
 • ชื่อเรื่อง
 • ที่บ้านย่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศรีสารา 2548
  บรรณลักษณ์ 442 หน้า 295 บาท
  --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์
 • ที่บ้านย่า
 • มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J53549   ย ก247ท C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J53550   ย ก247ท C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J53551   ย ก247ท C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5579]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver