สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53612,ล1ฉ1 53613,ล1ฉ2 53614,ล1ฉ3 53615,ล2ฉ1 53616,ล2ฉ2 53617,ล2ฉ3 53618,ล3ฉ1 53619,ล3ฉ2 53620,ล3ฉ3
ISBN 974-8466-45-3
เลขหมู่ น ซ711ม 2551
ชื่อคน
 • เซียงซืออิง
 • ชื่อเรื่อง
 • มนตร์อสูร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2550
  บรรณลักษณ์ 3 เล่ม จบ เล่ม 1 240 บาท,เล่ม 2-240 บาท,เล่ม 3-180 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เซียงซืออิง
 • มนตร์อสูร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  FIC53612   น ซ711ม C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  FIC53613   น ซ711ม C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  FIC53614   น ซ711ม C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  FIC53615   น ซ711ม C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  FIC53616   น ซ711ม C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  FIC53617   น ซ711ม C.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  FIC53618   น ซ711ม C.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  FIC53619   น ซ711ม C.8  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  FIC53620   น ซ711ม C.9  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5634]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver