สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54196,ฉ1 54197,ฉ2 54198,ฉ3
ISBN 978-974-7507-08-9
เลขหมู่ 398.2 ส113น 2550
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานลาว
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2550
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นิทาน-ลาว
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • นิทานลาว
 • นิทาน-ลาว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201036367056   398.2 ส113น 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201070585638   398.2 ส113น 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201010741416   398.2 ส113น 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5700]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver