สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54274,ฉ1 54275,ฉ1 54276,ฉ1
ISBN 978-974-471-489-3
เลขหมู่ 428.3495911 ฝ219- 2552
ชื่อเรื่อง
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 17
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 85 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-บทสนทนาและวลี
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
 • ภาษาอังกฤษ-บทสนทนาและวลี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201092747058   428.3495911 ฝ219- 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201072101212   428.3495911 ฝ219- 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201010921474   428.3495911 ฝ219- 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5726]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver