สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54292,ฉ1 54293,ฉ2 54294,ฉ3
ISBN 974-471-683-5
เลขหมู่ 425 ค253-5 2546
ชื่อคน
 • คัทรินยา แก้วบัณฑิตย์
 • ชื่อเรื่อง
 • 50 คำกิริยา ในสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2546
  บรรณลักษณ์ 296 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-คำกิริยา
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • คัทรินยา แก้วบัณฑิตย์
 • 50 คำกิริยา ในสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-คำกิริยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201043050101   425 ค253-5 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201050949812   425 ค253-5 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201052343254   425 ค253-5 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5765]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver