สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54489
เลขหมู่ 425 บ213ฝ 2546
ชื่อคน
 • บราดอน, ราเชล
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกให้เก่ง...ด้วยวิธีสนุก ไวยากรณ์อังกฤษ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2546
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า 85 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • บราดอน, ราเชล
 • ฝึกให้เก่ง...ด้วยวิธีสนุก ไวยากรณ์อังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A54489   425 บ213ฝ 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5798]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver