สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55135,ฉ1 55136,ฉ2 55137,ฉ3
ISBN 978-974-03-1941-2
เลขหมู่ 530.076 ก352ฟ 2552
ชื่อคน
 • ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ 1 - ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
  บรรณลักษณ์ 416 หน้า 240 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
 • ฟิสิกส์ 1 - ตัวอย่างและโจทย์พร้อมคำเฉลย /SP2
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201083830907   530.076 ก352ฟ 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201010141298   530.076 ก352ฟ 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201032501074   530.076 ก352ฟ 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5849]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver