สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55150,ฉ1 55151,ฉ2 55152,ฉ3
ISBN 978-974-03-2213-9
เลขหมู่ 570 ป469ช 2551
ชื่อคน
 • ปรีชา สุวรรณพินิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา 1 /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 11
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
  บรรณลักษณ์ 444 หน้า 220 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรีชา สุวรรณพินิจ
 • ชีววิทยา 1 /SP2
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201014101432   570 ป469ช 2551 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201090541476   570 ป469ช 2551 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201050709038   570 ป469ช 2551 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5854]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver