สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55153,ฉ1 55154,ฉ2 55155,ฉ3
ISBN 974-13-3545-8
เลขหมู่ 570 ป469ช 2550
ชื่อคน
 • ปรีชา สุวรรณพินิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา 2 /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
  บรรณลักษณ์ 1276 หน้า 350 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรีชา สุวรรณพินิจ
 • ชีววิทยา 2 /SP2
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A55153  670 ป469ช 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A55154  570 ป469ช 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A55155  570 ป469ช 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5855]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver