สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41726,ฉ1 41727,ฉ2 41728,ฉ3 41729,ฉ4 41730,ฉ5 41731,ฉ6 41732,ฉ7 41733,ฉ8 41734,ฉ9 41735,ฉ10 41736,ฉ11
ISBN 974-8123-31-6
เลขหมู่ 495.9182 ร55ล 2542
ชื่อนิติบุคคล
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • ลักษณนาม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2542
  บรรณลักษณ์ 142 หน้า 20 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ลักษณนาม
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A41726   495.9182 ร55ล 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A41727   495.9182 ร55ล 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A41728   495.9182 ร55ล 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A41729   495.9182 ร55ล 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A41730   495.9182 ร55ล 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  49A41731   495.9182 ร55ล 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  49A41732   495.9182 ร55ล 2542 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  49A41733   495.9182 ร55ล 2542 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  49A41734   495.9182 ร55ล 2542 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  49A41735   495.9182 ร55ล 2542 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  49A41736   495.9182 ร55ล 2542 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [586]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver