สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55168,ล2 ฉ1 55169,ล2 ฉ2 55170,ล2 ฉ3
ISBN 978-974-11-0295-2
เลขหมู่ 530.76 พ164ฟ ล2
ชื่อคน
 • พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ /SP2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วิทยพัฒน์ 2551
  บรรณลักษณ์ 580 หน้า 290 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์-การศึกษาและการสอน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2 ฉบับเสริมประสบการณ์ /SP2
 • ฟิสิกส์-การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201012303870   530.76 พ164ฟ ล2 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201036743292   530.76 พ164ฟ ล2 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201030981672   530.76 พ164ฟ ล2 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5860]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver