สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55185,ฉ1 55186,ฉ2 55187,ฉ3
ISBN 978-974-472-512-7
เลขหมู่ 570 ว714ช 2550
ชื่อคน
 • วิลเลียมส์, กาเรธ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2550
  บรรณลักษณ์ 352 หน้า 450 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • วิลเลียมส์, กาเรธ
 • ชีววิทยา /SP2
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201074765412   570 ว714ช 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201052741618   570 ว714ช 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57B51186   570 ว714ช 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5865]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver