สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55188,ฉ1 55189,ฉ2 55190,ฉ3
ISBN 978-974-03-2579-6
เลขหมู่ 530 ก344ฟ 2552
ชื่อคน
 • ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ ม.4 ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์ /SP2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
  บรรณลักษณ์ 350 หน้า 180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
 • ฟิสิกส์ ม.4 ฟิสิกส์ทั่วไปและกลศาสตร์ /SP2
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201014527890   530 ก344ฟ 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201003610763   530 ก344ฟ 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201038303810   530 ก344ฟ 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5866]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver