สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55233,ฉ1 55234,ฉ2 55235,ฉ3
เลขหมู่ 570 พ849ช 2550
ชื่อคน
 • พูนพิภพ เกษมทรัพย์
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา 2 /SP2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2550
  บรรณลักษณ์ 440 หน้า 399 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • พูนพิภพ เกษมทรัพย์
 • ชีววิทยา 2 /SP2
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201076383278   570 พ849ช 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201018523432   570 พ849ช 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201056523490   570 พ849ช 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5883]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver