สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54738,ฉ1 54739,ฉ2 54740,ฉ3 60592 ฉ.4 60593 ฉ.5 60594 ฉ.6
ISBN 978-611-04-0023-7
เลขหมู่ 920.02 ป-551-7 2552
ชื่อคน
 • ปารัก, ชองชอล
 • ชื่อเรื่อง
 • 77 คนดัง สร้างพลังใจสู่ความสำเร็จ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บุคคล-ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ปารัก, ชองชอล
 • 77 คนดัง สร้างพลังใจสู่ความสำเร็จ
 • บุคคล-ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201058563858   920.02 ป-551-7 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201078927492   920.02 ป-551-7 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201090567090   920.02 ป-551-7 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92A60592  920.02 ป-551-7 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92A60593  920.02 ป-551-7 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  92A60594  920.02 ป-551-7 2552 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5919]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver