สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41714,ล1 41715,ล2 41716,ล3 41717,ล4 41718,ล5 41719,ล6
ISBN 974-519-877-3
เลขหมู่ ย ก217น 2539
ชื่อคน
 • กริม, ยาค็อบและวิลเฮล์ม
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานกริม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ แกรมมี่ 2539
  บรรณลักษณ์ 1ชุด 6 เล่ม เล่มละ125 บาท
  ชื่อชุด
 • นิทานแสนสนุกนานาชาติ
 • --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • อาษา ขอจิตต์เมตต์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กริม, ยาค็อบและวิลเฮล์ม
 • นิทานกริม
 • นิทานแสนสนุกนานาชาติ
 • อาษา ขอจิตต์เมตต์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J41714   ย ก217น C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J41715   ย ก217น C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J41716   ย ก217น C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J41717   ย ก217น C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J41718   ย ก217น C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  J41719   ย ก217น C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [592]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver