สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54741,ฉ1 54742,ฉ2 54743,ฉ3
ISBN 978-611-04-0045-9
เลขหมู่ 530 ฮ853ฟ 2552
ชื่อคน
 • แฮมมอนด์, ริชาร์ด
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ง่ายนิดเดียว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า 285 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • แฮมมอนด์, ริชาร์ด
 • ฟิสิกส์ง่ายนิดเดียว
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201054387014   530 ฮ853ฟ 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201056129016   530 ฮ853ฟ 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201018189234   530 ฮ853ฟ 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5920]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver