สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54768,ฉ1 54769,ฉ2 54770,ฉ3
ISBN 978-974-314-988-7
เลขหมู่ 030 ย-481-6 2551
ชื่อคน
 • ยูน, ฮีจอง
 • ชื่อเรื่อง
 • 65 ข้อสงสัยที่เด็กผู้หญิงอยากรู้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2551
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 168 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เด็กผู้หญิง-คำถามคำตอบ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ยูน, ฮีจอง
 • 65 ข้อสงสัยที่เด็กผู้หญิงอยากรู้
 • เด็กผู้หญิง-คำถามคำตอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201074903210   030 ย-481-6 2551 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  03A54769  030 ย-481-6 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201030705230   030 ย-481-6 2551 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5929]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver