สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54777,ฉ1 54778,ฉ2 54779,ฉ3
ISBN 978-611-04-0165-4
เลขหมู่ 428.1 ล-512-5 2552
ชื่อคน
 • ลีดงกู
 • ชื่อเรื่อง
 • 500 ศัพท์อังกฤษ เก่งคิด เก่งจำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 195 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ลีดงกู
 • 500 ศัพท์อังกฤษ เก่งคิด เก่งจำ
 • ภาษาอังกฤษ-คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201016303038   428.1 ล-512-5 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201072923052   428.1 ล-512-5 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201096165276   428.1 ล-512-5 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5932]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver