สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54780,ฉ1 54781,ฉ2 54782,ฉ3
ISBN 978-611-04-0163-0
เลขหมู่ 425 ล-814-V 2552
ชื่อคน
 • เลอ เบิฟ, เดนนิส
 • ชื่อเรื่อง
 • Verbs ให้คล่อง ของหมู ๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 245 บาท ซีดี 2 แผ่น
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เลอ เบิฟ, เดนนิส
 • Verbs ให้คล่อง ของหมู ๆ
 • ภาษาอังกฤษ-ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201081810723   425 ล-814-V 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201036127018   425 ล-814-V 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201092163614   425 ล-814-V 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5933]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver