สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54798,ฉ1 54799,ฉ2 54800,ฉ3
ISBN 978-616-540-003-9
เลขหมู่ 895.913 ช372ข 2552
ชื่อคน
 • ชัยกร หาญไฟฟ้า
 • ชื่อเรื่อง
 • ขวดคนอยู่หนใด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ทีน 2552
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 165 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ชัยกร หาญไฟฟ้า
 • ขวดคนอยู่หนใด
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A54798   895.913 ช372ข 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201030587090   895.913 ช372ข 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201072729216   895.913 ช372ข 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5939]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver